Olaines Bibliotēka šogad novembrī nu jau 11.gadu pēc kārtas piedalījās Latvijā jau trīspadsmito gadu notiekošajā "Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā", kas apvieno Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkas, skolas un biedrības.

Piedaloties Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, Olaines Bibliotēka saviem lasītājiem piedāvāja: 

          1) plašu tematisku Ziemeļvalstu autoru grāmatu un materiālu izstādi „Teiksmainie Ziemeļi” [8.-23.nov.];

          2)  sagatavoja informatīvu materiālu kopu par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas norisēm un Ziemeļu Ministru padomes biroju „NORDRN” Latvijā;

          3) organizēja ārpus bibliotēkas lasījumu „Krēslas stundā” 8. novembrī plkst. 18.00 Olaines novada Sociālā dienesta pansionātā.

           Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šoreiz notika no 8. līdz 14. novembrim. Šī gada tēma -"Teiksmainie Ziemeļi". Olaines Bibliotēkas darbinieki šogad bija sagatavojuši vairākus pasākumus. Bibliotēkā 8.-23.novembrī bija iespējams aplūkot plašu ziemeļvalstu autoru grāmatu izstādi; varēja iepazīties ar informatīvu materiālu kopu par Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu un Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā,  bet Olaines novada Sociālā dienesta pansionātā organizējām lasījumu „Krēslas stundā”. Pasākuma norises vieta tika izvēlēta ar mērķi veicināt saskarsmi starp bibliotēku, grāmatu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo pansionātā. Tā bija mūsu vēlme padarīt savādāku, gaišāku vienu novembra vakaru līdzcilvēkiem, kuri gadu nastas un veselības stāvokļa ierobežoti, paši nevar atnākt pie mums uz bibliotēku.

           Klausītājiem pansionātā tika izvēlēta Kārļa Skalbes pasaka "Kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties". Tika atlasīti un sagatavoti vairāki fragmenti no grāmatas, kas īpaši akcentē šī gada tēmu „Teiksmainie Ziemeļi”. Pasākuma apmeklētāji -  cienījama vecuma cilvēki, galvenokārt ratiņkrēslos vai ar kādu citu palīgierīču un auklītes palīdzību atnākušie. Iesākumā atmosfēra bija nedaudz saspringta, bet sirsnīgas sarunas, sveču liesmiņas un smaržīgā tēja pamazām radīja brīvu un nepiespiestu gaisotni. Klātesošie ne tikai izrādīja interesi par lasījumu, bet arī paši aktīvi piedalījās tā norisē. Bez kopīgas grāmatas fragmentu lasīšanas notika arī interesantas diskusijas gan par lasīto tekstu, gan par tēmu "Ziemeļvalstis".

            Kopīgais lasījums ilga aptuveni vienu stundu, bet vēl stundu risinājās diskusijas, kā arī viedokļu apmaiņa starp pansionāta iemītniekiem un bibliotēkas darbiniekiem, skanēja tematam tik atbilstoša kopīgi nodziedātā dziesma „Pūt, vējiņi”. Pasākuma noslēgumā tika izteikti atzinīgi un sirsnīgi vārdi par mūsu kopējo vakarēšanu – priecīgi un gandarīti bijām mēs visi.

             No trīsdesmit četriem Olaines novada sociālā dienesta pansionāta dzīvojošajiem pasākuma piedalījās deviņi tā pastāvīgie iemītnieki un auklīte. Kā pateicību par sadarbību un idejas atbalstu, bibliotēka pansionātam uzdāvināja ziedus un vairākas grāmatas, ar kurām nu varēs iepazīties ikviens interesents.

             Jāatzīmē, ka Olaines Bibliotēkas apmeklētājiem izstādē „Teiksmainie Ziemeļi” bija pieejams viss Ulda Bērziņa latviski tulkotais senislandiešu mitoloģiski episkais vēstījums „Zintnieces pareģojums” jeb Valas pareģdziesma.

Ziņu sagatavoja:
Olaines Bibliotēka

Tagi: Pasākumi, Olaine, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa