Grāmata par Kurzemes cietoksni 1944.–1945. gadā. Autors apraksta sešas Kurzemes lielkaujas, par pamatu ņemot “Daugavas vanagu” izdoto 11 sēriju grāmatu “Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā”. Rietumu pasaulē nokļuvušie virsnieki un karavīri tajā pavēsta visu, kas skar un attiecas uz Latviešu leģionu, jo kurš gan labāk varētu aprakstīt kaujas, ja ne paši kauju dalībnieki, it īpaši šo kauju vadoņi — izglītoti latviešu virsnieki. Vācu karavīru darbības aprakstam autors izmantojis divu vācu autoru — Vernera Haupta un Franča Kurovska aprakstītās epizodes. Autors apzināti izvairījies šajā grāmatā pieskarties tēmai par Latvijas Centrālo Padomi un kureliešu cīņām Kurzemē, kā arī izvairījies no citviet lasītiem zināmiem faktiem.

_ _ _

Sīkāka informācija par grāmatu elektroniskajā katalogā

_ _ _

Grāmatas apraksts no www.jaunasgramatas.lv

Tagi: jaunās grāmatas, Olaine, Visvaldis Lācis