Pasākums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros. Notiks Olaines novada sociālā dienesta pansionātā, Zeiferta ielā 8.