2008.gada 28.oktobrī Jaunolaines Bibliotēkā notiks tikšanās ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu.