9.martā Ogres Centrālās bibliotēkas Pasākumu zālē muzikāli sirsnīgā gaisotnē aizvadīta dzejas pēcpusdiena, kurā Ogres literāri radošās apvienības “Sirdsdoma” pārstāve Zina Budaha viesiem prezentēja savu trešo autorgrāmatu „Paralēles”.

Šajā gadā šis bija jau otrais  pasākums ciklā “Ogrēnieši rada un rāda”, kas veltīts mūsu pilsētas un bibliotēkas 90 gadu jubilejai.

Zina Budaha ir ogrēniete, kurai dzeja “kā taurenis pieskārusies” pirms trim gadiem, mudinot rakstīt un izteikt savas domas dzejā. Viņas darbos pamatā skan mīlestības notis, tāpēc izvēlētais temats „Ar mīlestību par mīlestību”.

Pasākuma ievadā autore lasīja dzeju un dalījās atmiņās, kā iepazinusi dzejas valodu un kā atradusi ceļu pie Ogres literāri radošās apvienības „Sirdsdoma”. Otrajā daļā Zina Budaha bija uzaicinājusi viesos Egilu Dambi, lai sarunātos dzejā mīlestības vārdos. Visu pasākumu caurvija un papildināja Kaspara Krastiņa sniegtais muzikālais pavadījums.  

Autori sveikt bija ieradušies vairāki dzejas vārda meistari no tuvienes un tālienes. Ilga Rēdmane atzina, ka Zina Budaha ir ražīga autore, kura trīs gadu laikā izdevusi jau trešo grāmatu. Mārīte Bikovska savu sveicienu visiem klātesošajiem veltīja skanīgajā latgaļu valodā, ko papildināja ar savu ierasto muzikālo sveicienu, aicinot klātesošos nodziedāt visiem zināmo dziesmu par rūžeņu. Sveicēju vidū bija arī Agnese Piļāne-Ezerroze no Rīgas un Inta Špillere no Jelgavas.

Paldies visiem autoriem par bibliotēkai dāvinātajām grāmatām! 

Ziņu sagatavoja:

Aija Žilvinska, Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece