Ar latviešu rakstnieces – prozaiķes Regīnas Ezeras vārdiem “...vienīgais, kas man palicis, ir sudraba zvaigzne plaukstā, nokritusi no satricinājuma, kad pulkstenis sita manu zvaigžņu stundu” Ogres novada skolu audzēkņi tika aicināti piedalīties skolēnu jaunrades darbu konkursā.

Tas bija veltījums R.Ezeras 85.dzimšanas dienai ar mērķis attīstīt skolēnu literārās jaunrades prasmes  un  veicināt interesi par R.Ezeras daiļradi.  Jaunieši rakstīja radošos darbus un tos ilustrējot.  Konkursa tēma bija “Mazi portreti” un tā idejas autori bija Ogres novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodiskā apvienība.

Konkursā iesaistījās skolēni no Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres sākumskolas, Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres, Madlienas, Taurupes un Mazozolu skolas. Vērtēšanai tika iesniegti 70 darbi.

Darbus lasīja un vērtēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova,  Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele un Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre Aija Pulkstene.

Vislielākais darbu skaits tika saņemts no Taurupes pamatskolas un Ogres 1.vidusskolas skolēniem. To tematika ļoti dažāda – 5.-7.klašu skolēni rakstīja par saviem mājas mīluļiem – suņiem un kaķiem, jo arī R.Ezeras tuvākais draugs vienmēr bija suns. Vecāko klašu skolēnu darbos izteiktāki  parādījās cilvēks ar savu jūtu pasauli. Iesniegtie darbi bija saturiski interesanti un dažādi, un tieši tāpēc arī vērtētājiem bija grūti izvēlēties labākos. No visiem 70 iesniegtajiem skolēnu jaunrades darbiem par labākajiem tika atzīti 17.

Ogres Centrālajā bibliotēkā 10.decembrī notika R.Ezeras 85.dzimšanas dienai veltītā skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums. Jaunieši tajā iepazinās ar R.Ezeras prozas tapšanas pirmsākumiem, paši veidoja piemiņas zīmi rakstniecei un noslēgumā saņēma pateicības rakstus par dalību konkursā.