Gundegas Kaziņas jubilejas izdevumā ir iekļauts romāns "Vairāk nekā miljonārs" un stāstu krājums "Vencavas". Abos šajos darbos autore risina aktuālas mūsdienu tēmas: no Latvijas peļņā aizbraukušo dzīve ārzemēs, dzimtenē palikušo cīņa par eksistenci, morāles vērtību degradācija, moderno tehnoloģiju uzvaras gājiens un tā sekas. Grāmatas galvenās varones ir sievietes, kuru likteņos izgaismoti satriecoši, dažviet pat prātam neaptverami notikumi, kas, iespējams, varētu šokēt lasītāju. Autores interesi ir saistījusi smalkā robeža starp dzīvību un nāvi, cilvēcisko kaislību izpausmes, balansēšana uz noziedzīga soļa trauslās stīgas. Psiholoģiski piesātinātā gaisotnē autore virza savus tēlus visneiedomājamākās situācijās, no kurām izeju var atrast dažādi. Kā teikts stāstu krājumā "Vencavas" - pludiņš var peldēt ilgi ilgi, bet var arī nogrimt...

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Latviešu literatūra