Daiga Mazvērsīte: “Ar Ulda Stabulnieka raksturu līdzības atradīs daudzi, ne tikai es - mums raksturīga tieksme domāt par lietām, kuras nespējam izmainīt, un tas brīžam laupa dzīvesprieku.”

Grāmata dod iespēju atskatīties uz to laiku ar gudra un jūtīga komponista acīm. Grāmatas 304 lappusēs un neskaitāmos fotomirkļos tiek dzīvots, jokots, radīts un pārdzīvots.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Mūziķi, Biogrāfiska literatūra