Revolūcija, patvērums svešumā, atgriešanās, identitātes meklējumi.

Terje Binders ir norvēģu sociologs un rakstnieks, kura vecvecāki, Jānis un Anna Binderi dzimuši un dzīvojuši Latvijā līdz brīdim, kad vētrainie 1905.gada revolūcijas notikumi piespieda tos doties trimdā uz Norvēģiju un atstāt Latviju uz visiem laikiem.

Romāns "Kur piedzimst vējš" ir autora pirmais daiļdarbs, tomēr "debijas" statuss nekādā ziņā netraucē romāna literārajai kvalitātei, struktūrai un izteiksmei. Autors ar vēsturnieka rūpību un precizitāti rekonstruē savu vecvecāku dzīves apstākļus 1905.gada revolūcijas notikumu krustugunīs un prasmīgi izmanto savas sociologa profesijā iegūtās zināšanas, lai radītu vienreizējus un spilgtus tēlus. Autors ir spējis smalki un reizē objektīvi palūkoties uz Latviju un latviešiem gan 1905.gada revolūcijas un Pirmā pasaules kara kontekstā, gan uz latviešiem mūsdienās.

Bez nevajadzīgas morāles vai ārzemniekiem raksturīgās eksaltētības, Terje Binders caur raiti lasāma stāstījuma prizmu lūko vedināt lasītāju meklēt pašizziņas instrumentus. Kas mēs esam un, ko cilvēkam var nozīmēt savu sakņu un savas dzimtas vēstures apzināšanās? Vai mūsdienu sabiedrības vienaldzība pret savu identitāti un savu dzimteni, kuras sekas varam redzēt statistikās, kas attēlo izbraucēju skaitu, nav rādītājs, ka esam apmaldījušies šajos nedaudz vairāk nekā 20 Latvijas brīvvalsts gados? Cik svarīgi ir saglabāt savu latvietību pat tad, kad Latvijai nav uzgūlusies kāda teritoriju tīkotāja ķetna?

Autors netieši liek lasītājam domāt par šādiem un līdzīgiem jautājumiem, reizē sniedzot vērtīgu un smalku Latvijas 20. gadsimta lielāko vēstures notikumu izklāstu no vienkāršu iedzīvotāju skatu punkta.

 

OCB elektroniskajā katalogā