Enciklopēdija "Latvijas augi" (888 lpp., Gandrs, 2014), kurā apkopotas visas savvaļā atrodamās augu sugas Latvijā (ap 1800), kā arī veģetācijas (meži, pļavas, purvi, kāpas) pamatveidi, iekļaujot to fotoattēlus, ir pirmais šāda apjoma izdevums Latvijā. Autors - Normunds Priedītis.
Tā domāta visplašākajam lietotāju lokam patstāvīgai augu noteikšanai dabā. Dažādas vārdnīcas un tematiskie saraksti sniedz papildus ziņas par augu daudzveidību, nosaukumiem sešās svešvalodās un Sarkanajā grāmatā ierakstītajām sugām. Katras sugas izskata aprakstu papildina biotopu uzskaitījums, kuros tā atrodama, norādes par biežumu un īpašo pazīmju uzskaitījums atšķiršanai no līdzīgām vai sistemātiski tuvām sugām. Enciklopēdija sastāv no četrām daļām: Ievaddaļa (40 lpp.), sugu izklāsts (754 lpp.), veģetācijas apskats (70 lpp.), nosaukumu rādītājs (24 lpp.). Enciklopēdiju "Latvijas augi" ilustrē 2582 fotoattēli un 1486 kartes.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Daba, Enciklopēdijas