Autores grāmatā aplūko bērna sasniegumu pētīšanu, bērna dzīvesdarbību rotaļā, kultūras apguvi pirmsskolā, bērna komunikāciju ar pieaugušajiem, bērna emocionālo attīstību, skaņu uztveres attīstības pētījumus, pašiztiekšanos zīmētdarbībā, kustību apguvi un gribas īpašību veidošanos. Rakstus papildina metodiskie pielikumi ar mācību nodarbību plāniem pirmsskolas skolotājiem.


OCB elektroniskajā katalogā