Vienkāršs vārdiņš „Nē”, bet cik to dažreiz grūti izteikt. Un tomēr pateikt to pārliecinoši, mierīgi un pieklājīgi, vienlaikus izjūtot šā vārda spēku, ir iespējams.
Autors grāmatā analizē cēloņus, kas cilvēkos izraisa vai­nas sajūtu, izskaidro dažādu manipulāciju veidus un kā no tām pasargāties, ja nākas kļūt par to upuri, uzsverot, cik mani­pulācija ir bīstama jebkurās cilvēciskajās attiecībās.


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Psiholoģija