Šīs lappuses nav vēsturisks apraksts vai pētījums par padomju varas sekām Latvijā. Esmu centies atcerēties savu gaitu tā, kā tā staigāta, lai parādītu dzīvi toreiz, arī personas, ar kurām saskāros. Šur un tur esmu centies vispārināt, atceroties savas sajūtas un redzējumu attiecīgajā laika sprīdī. Un noslēgumā mēģinu no sava skatījuma pieskarties tam, ko sovjeti noārdījuši un ko atstājuši mums mantojumā. Jo divdesmit atjaunotās Latvijas gadi parādījuši, ka ar šo mantojumu diemžēl esam tikai daļēji tikuši galā.»

Valdis Krastiņš dzimis 1927. gada 16. jūnijā, beidzis Latvijas Konservatoriju (1951) un Ļeņingradas Konservatorijas aspirantūru (1965). Bijis P. Jurjāna mūzikas skolas pedagogs (1951–1955), Latvijas Radio skaņu režisors (1955–1970), Latvijas Konservatorijas docents, profesors (1970–1991). Kopš 1992. gada diplomāts: Latvijas Republikas vēstnieks Čehijas Republikā un Slovākijā (1993–1997), ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Turcijas Republikā (1996–1998), Norvēģijas Karalistē (1998–2000) un Somijā (2000–2005). 2012. gadā apgādā «Mansards» iznāca Valda Krastiņa grāmata «Ļoti personīgi. Latviešu diplomāta stāsts 1992–2008».


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Latvijas vēsture