Šī ir pirmā Intas Blūmas izdotā grāmata, kurā viņa ir apkopojusi savu personīgo un daudzu citu Latvijas sieviešu pieredzi, izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, atgūstot savu sievišķības spēku, atverot savu sirdi un sākot dzīvot savu patieso dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi tiek apskatīti no garīgās psiholoģijas jeb Dvēseles uzdevumu un mērķu viedokļa, kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis kāpura redzējuma. Autore savā grāmatā runā par sievišķību un sievišķo enerģiju, par sievišķā spēka avotiem, partnerattiecībām, seksualitāti, par attiecībām ar vecākiem un bērniem, par sievietes būtību un sūtību, kura var atklāties vien tikai, iepazīstot sevi ārpus materiāli fiziskās pasaules robežām.

 

OCB elektroniskajā katalogā