Mauro Biglino ir ievērojams vēstures, kultūras, reliģijas un izglītības pētnieks, atzīts senebreju valodas tulkotājs un pasniedzējs labākajās Itālijas universitātēs. Viņš jau 30 gadus pētījis kristietības svētos rakstus un Bībelē neiekļautos tekstus. Darbā “Citādā Bībele” autors soli pa solim pierāda, ka tieša seno tekstu tulkošana un detalizēta analīze var palīdzēt dziļāk izprast Bībeli - grāmatu, kas mainījusi Rietumu pasauli uz visiem laikiem. 

Grāmatā “Citādā Bībele” sīki izklāstīts pārsteidzošs veids, kā iepazīt Vecās un Jaunās Derības grāmatas un uztvert to sākotnējo nozīmi. Būdams viens no pasaulē atzītākajiem senebreju valodas speciālistiem, autors ļauj iepazīt daudzu Bībeles rindu tiešu tulkojumu, kurš ievērojami atšķiras no institucionalizētās baznīcas izmainītā teksta. Grāmatā daudz uzzināsiet par pirmo cilvēku radīšanu, seno Bībeles tautu likteni, kristietības baušļiem, svētajiem, praviešiem, Dieva eņģeļiem un evaņģēliju autoriem. Darbā “Citādā Bībele” sniegta izsmeļoša vēsturisko un reliģisko notikumu hronoloģija, kas ļauj dziļāk izzināt daudzus mūsdienās bieži pieminētus notikumus, arī Grēku plūdus, Sodomas un Gomoras iznīcināšanu un citus.


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Reliģija, Kristietība