1956-1965 : laikabiedru atmiņas un liecības.

Pusgadsimts ir pagājis, kopš mūžības ceļos devies Latvijas Brīvības cīņu (1918.-1920.g.) nacionālās armijas virspavēlnieks ģenerālis Jānis Balodis. Vēl joprojām plašākai sabiedrībai maz kas zināms par ģenerāļa Jāņa Baloža mūža nogali Latvijā (1956.-1965.g.), kad pēc 15 Krievijā izsūtījumā un cietumos pavadītiem gadiem padomju vara viņam ļāva atgriezties dzimtenē. Valsts emeritētais zinātnieks profesors Dr. habil. hist. Andris Caune ir viens no retajiem vēl dzīvajiem lieciniekiem, kurš toreiz vairākkārt ticies ar Jāni Balodi. Šajā grāmatā viņš apkopojis laikabiedru atmiņas un liecības par ģenerāļa beidzamajiem mūža gadiem, kā arī publicējis vairāk nekā 100 sava tēva Voldemāra Caunes uzņemtās Jāņa Baloža fotogrāfijas. Grāmatā atrodamās ziņas sniedz daudz jaunu faktu ģenerāļa Jāņa Baloža biogrāfijai.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Latvijas vēsture