Šajā populārzinātniskajā grāmatā tiks stāstīts par dažādu ārēji redzamu pazīmju ietekmi uz cilvēka raksturu. Daudzām pazīmēm ir teorētisks psihofizioloģiskais pamatojums, tomēr citas aprakstītas empīriski, balstoties uz novērojumiem. Daudz ir neskaidrību, un daudz kas vēl pētams, tomēr ne mazums jau ir atklāts un aprakstīts.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Psiholoģija