Volfganga Somera, Detlefa Klāra, Martina Grāla un Sandras Ginteres veidotā „Baznīcas vēstures rokasgrāmata” sniedz pārskatu par kristīgās baznīcas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām kā pasaulē, tā arī Latvijā. Rokasgrāmata ir pirmais lakoniskais un koncentrētais pārskats par kristīgās baznīcas un teoloģijas attīstību visu 20 gadsimtu gaitā, kas izdota latviešu valodā. „Baznīcas vēstures rokasgrāmata”, lai gan sākotnēji rakstīta studentu vajadzībām, tomēr ir domāta plašam lasītāju lokam. Tā dod ieskatu par kristīgās ticības ietekmi uz pasaules, jo īpaši – Rietumu kultūru gadu simtu gaitā. Latviešu izdevumā „Baznīcas vēstures rokasgrāmata” ir papildināta ar vācu draudžu mācītāja Latvijā, Dr. Martina Grāla rakstīto 20. nodaļu un Lutera akadēmijas pasniedzējas Dr. Sandras Ginteres rakstīto pārskatu par kristīgās baznīcas vēsturi Latvijā. Tāpat arī rokasgrāmatu interesantāku un uzskatāmāku dara maģistres Lindas Straumes fotogrāfijas.

 

OCB elektroniskajā katalogā