Turpmāk Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāji Pieaugušo abonementā un Bērnu literatūras nodaļā saņemtās grāmatas varēs nodot arī ārpus bibliotēkas darba laika.

Šim nolūkam pie bibliotēkas ieejas ir novietota īpaša kaste-grāmatu nodošanas iekārta. Katra tajā ievietotā grāmata tiks atpazīta pēc svītru koda un bibliotēkas darbinieces tās reģistrēs kā saņemtas.

Aicinām izmantot jauno pakalpojumu!