"Endrū Koena grāmata „Evolucionārā apgaismība”, neapšaubāmi ir jauns, nozīmīgs, pat nevainojams darbs par garīgo apgaismību mūsdienu pasaulē. Šī grāmata daudz lielākā mērā nekā kāda intelektuāla diskusija atklāj jaunās evolucionārās apgaismības jēgu. Tā ir viena no nozīmīgākajām grāmatām, kas uzrakstītas par garīgumu postmodernajā pasaulē."
Kens Vilbers

 

 „Evolucionārā apgaismība“ ir iedvesmojoša un izaicinoša grāmata, apskaidrots skats uz universālo mistisko tradīciju jeb mūžīgās gudrības tradīciju. Tā izraisa daudz dziļu pārdomu un mudina katru izvērtēt savu garīgo meklējumu vēsturi. Arī tie teikumi, kas mūs pārsteigs, sašūpos līdzšinējo priekšstatu pamatus vai raisīs iebildumus, var būt ļoti noderīgi, lai, tos pārdomājot un mēģinot saprast, varētu noskaidrot: kā īsti šo tēmu uztveru, saprotu vai esmu pieredzējis es?
Mūsu esības jēga nav tikai pašu izolētā dzīve, bet tas, ko mūsu dzīve nozīmē visai pasaulei. Mēs esam milzīga dievišķās evolūcijas procesa daļa un rezultāts. Savu patieso vērtību es iegūstu nevis norobežojoties, bet uztverot sevi kā dievišķa procesa daļu. Man šķiet, ka šo pieredzi mums vēlas nodot nozīmīgais Jaunās Derības cilvēka apzīmējums “Dieva bērns”. Tas ir izaicinājums mācīties pieņemt procesu – “ceļu” par savām mājām."
Juris Rubenis

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Garīgā dzīve