Mana atmiņu paradīze : esmu iemīlējies : I'm in love : я влюблен : sono innamorato.

Atzīmējot aktiera un režisora Rolanda Zagorska-Rolanda jubileju, izdots autobiogrāfisks darbs "Mana atmiņu paradīze.". Grāmatā - mākslinieka radošās darbības, ģimene, latviešu teātris, kino procesi dažādu laikposmu un sociokulturālu notikumu fonā. Pēc autora domām, "neviens cilvēks nevar būt tik tikumīgs, lai pastāstītu pēctečiem patiesību dokumentā, ko turēs pie sevis tik ilgi, kamēr nepaliks neviens, kas varētu viņa sacīto apgāzt".


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Aktieri, Biogrāfiska literatūra