Literatūrzinātnieks I.Bērsons radījis grāmatu, ko var nosaukt par Ilgoņa Bērsona pērli. Tas ir pamatīgs pētījums par latviešu rakstnieku segvārdiem, kas vienlaikus lasāms kā aizraujošs īsdetektīvu krājums. Te var atrast stāstus par J.Akuratera, P.Ērmaņa, Fallija, K.Skalbes, L.Laicena, O.Vācieša, A.Griguļa, R.Ezeras, M.Ķempes un citu pazīstamu un mazāk pazīstamu rakstnieku un kultūras darbinieku pseidonīmu noslēpumiem. Grāmatai ir arī almanaha iezīmes: iespēja lasīt daudzus tekstus, skatīt autorus šaržos, fotoattēlos, dokumentos. I.Bērsons vietumis atvirzās sāņus no stāstījuma pavediena, lai izgaismotu mūsu literatūrvēstures tumšos nostūrus.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: rakstnieki, Literatūrzinātne, Biogrāfiska literatūra