''Budas Likums'' ir visdziļākais, tā ir visnoslēpumainākā un visneparastākā zinātne no visām mācībām pasaulē. Lai izpētītu šo sfēru, ir pamatos jāmaina parasto cilvēku priekšstati, pretējā gadījumā Visuma patiesā aina mūžam paliks mīts cilvēcei un parastie ļaudis mūžīgi maldīsies paši savas nezināšanas nospraustajās robežās. Ja cilvēce spētu no jauna uzlūkot sevi un Visumu, mainīt savu iesīkstējušo domāšanu, tā spertu milzu soli uz priekšu. ''Budas Likums'' var dot iespēju cilvēcei dziļi izprast bezgalīgas un neizmērojamas pasaules. Kopš senseniem laikiem izsmeļoši un vispusīgi izskaidrot cilvēci, katru materiālās eksistences dimensiju, dzīvību un Visumu kopumā spēj vienīgi ''Budas Likums''.

 

OCB elektroniskajā katalogā