Grāmatā "Ceļvedis pasaules pārmaiņās" Ervins Lāslo formulē cilvēces izšķiroši izvēli- dzīvot pēdējo aizejošas, novecojušas pasaules vai pirmo jaunas, ilgtspējīgas pasaules dekādi. Dr. Lāslo piedāvā jaunu "realitātes karti" kā ceļvedi pasaules pārmaiņās, ko pašlaik piedzīvojam. E.Lāslo skaidro, ka mūsu pasaulē ir sācies Dižpavērsiens un mūsu pašreizējā realitāte ir būtiski jauna: nopietnas klimata pārmaiņas, globālas korporācijas, industrializēta laiksaimniecība, izaicinot mūs mainīties līdzi strauji mainīgajai pasaulei, lai neietu bojā. Materiālistiski zinātniskajā uzskatā par realitāti ir sācies pavērsiens uz daudzdimensionālu pasaules uzskatu par vairākām savstarpēji saistītām realitātēm, kas jau sen zināms cilvēces lielajās garīguma tradīcijās. Saprotot mūsu mainīgās pasaules savstarpējās sakarības un tās mainīgo "karti", mēs dzīvosim tajā ar skaidrāku priekšstatu, lielāku gudrību un pašapziņu.

 

OCB elektroniskajā katalogā