Grāmata "Sapņu komanda 1935. Laika stāsti" autori vēlreiz atgādina par šo izcilo notikumu, piedāvājot iepazīt filmas scenāriju un kontekstā ar tajā atainotajiem notikumiem ļaujot ielūkoties "aiz kadra" - vairāk uzzināt par dzīvi Latvijā 20.gadsimta 30.gados. Grāmatas ilustrācijām izmantotas gan filmas kadru, gan vēsturiskas fotogrāfijas.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Sports