Pilsētas nomalē, starp standarta daudzstāvu ēkām atrodas Pelēkais Nams, kurā dzīvo Sfinkss, Aklais, Lords, Tabaki, Maķedonijas Aleksandrs, Mellais un daudzi citi. Nav zināms, vai Lords tiešām ir cēlies no dižciltīgas pūķu dzimtas, taču Aklais patiešām ir akls, un Sfinkss – gudrs. Tabaki, protams, nav šakālis, kaut arī viņam patīk piesavināties citu mantas. Namā katram ir iesauka, un vienā dienā tajā reizēm mēdz notikt tik daudz, cik mums Ārienē nepiedzīvot pat visā mūžā.

Mariama Petrosjana (1969) ir animācijas filmu māksliniece, dzīvo Erevānā, raksta krieviski. “Nams, kurā...” (2009) ir viņas pirmā un pagaidām vienīgā grāmata, saņēmusi vairākas godalgas, tostarp prēmiju Русская премия, kas ir augstākais apbalvojums, kādu var saņemt ārpus Krievijas dzīvojošs krievu rakstnieks. Tomēr vēl svarīgāks ir fakts, ka romānu “Nams, kurā...” tik vienprātīgi cildina gan lasītāji, gan kritiķi, ka romāns iemantojis teju kulta grāmatas statusu.

 

OCB elektroniskajā katalogā