"Mēs ļoti cienījām cilvēkus, kurus nesalauza svešas varas uzspiestā valoda, tikumi, likumi. Viens no šiem gaišajiem cilvēkiem bija Gunārs Priede. Protams, ka viņš pulcināja ap sevi brīvdomātājus, domubiedrus, kuri mīlēja teātri, labu literatūru, dzeju. Un, protams, ka tādus viņš atrada arī Lielvārdē, pats vēlāk līdz mūža galam kļūstot lielvārdietis." (Dzidra Bļodone)

"Gunāra Priedes lugas 60.-80. gados nemainīgi atradās uz teātru skatuvēm un garantēja pilnas skatītāju zāles, jo Priede nebaidījās, kaut klusināti, tomēr runāt par lietām, kas rūpēja tā laika latviešu sabiedrībai, balansējot uz padomju režīma pieļautā robežas. Kaut arī viņa labākās lugas tika rakstītas padomju laikā, morālā zemteksta ziņā tās aktualitāti nav zaudējušas. Gunārs Priede vēl sava mūža laikā kļuva par 20.gadsimta latviešu literatūras klasiķi." (Viesturs Sprūde)

 

Gunāra Priedes jubilejas mēnesī aicinām bibliotēkas lasītavā uz literatūras izstādi "Dramaturgs Gunārs Priede un laiks"!

 

Gunārs Priede OCB Novadpētniecības datu bāzē 

 

Gunāra Priedes darbi OCB un citās reģiona bibliotēkās