Kā izvēlēties veiksmīgākos paņēmienus veidošanā un atbilstošu pieeju mācītmākslā? Kā izvilināt snaudošu talantu no mazā ķipara bērnudārzā? Ko piedāvāt tehniloģiju izpētei skolēniem mājturībā? Kā atraisīt jaunieti, kas attūrīgi apgalvo, ka “nemaz neprot zīmēt”? Kā iesākt darbu senioram, kas nolēmis mūža nogalē beidzot pamēģināt? Šī attēliem bagātā grāmata ar praktiskiem un radošiem ieteikumiem domāta kā padomdevējs gan mazajiem, gan lielajiem iesācējiem. Līdztekus mālam ir plašas iespējas izpausties dažādos plastiskos materiālos, tāpēc grāmatā radīsiet ierosmes, kā strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem, veidojot darbiņus no kulinārijas mīklām, sālsmīklas, papīra masas un plastilīna. 

 

OCB elektroniskajā katalogā