Ferdinands Gregorovijs, grāmatas "Romas pilsētas vēsture viduslaikos" autors, bija pirmais zinātnieks, kas, izstudējis dokumentus par Lukrēcijas Bordžas dzīvi un secinājis, ka klišeja "indētāja" un "skaistā spīgana" nekādā ziņā neatbilst Bordžas meitas patiesajam tēlam. Lukrēcija bija savas vides veidojums, kura trīcēja bailēs Cēzara Bordžas priekšā un, krājoties viņa noziegumiem citam aiz cita, bija pazaudējusi labā un ļaunā mērauklu, tāpēc viņas neapzinātais un piemīlīgais morāles trūkums nevienam nešķita piedauzības akmens, jo īpaši šajā - renesanses - laikmetā, kas bija atklājis cilvēku kā indivīdu.Tā nu Lukrēcija - pašapzinīga, skaista, greznību mīloša un baudas alkstoša - rotaļājās ar varu, kas viņai kā Aleksandra VI meitai bija ielikta šūpulī. Viņa uzskatīja sevi par svarīgu personu ģimenes politiskajās spēlēs un tomēr kā izlutināts bērns vienīgi rotaļājās ar lietām, kuru bīstamību neizprata.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Vēsturiska literatūra