Bībelē cilvēks tiek aprakstīts kā “no zemes nācis”. Tiešām – zeme ir mūsu dzīves vieta. Tā dod mums stabilitāti un cieņu. Cilvēks pārtiek no elementiem. No augsnes mikluma un siltuma, no plūstoša ūdens, no vēja, kas appūš laukus, no uguns mūsu pavardā un no gaismas, kas aust no rītiem. Grāmatā atklāti vienkāršas dzīves avoti saiknē ar dabu.


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Garīgā dzīve