Šajā grāmatā Dženija Smedlija, pēta dzīvnieku daudzos spirituālos aspektus, sniedzot padomus, kā gūt tuvāku saskarsmi ar jūsu dzīvnieku, un iepazīstina ar stāstiem par dzīvniekiem, kas atgriezušies pēc nāves vai pār kuriem nākusi dievišķa žēlastība. Dženijas Smedlijas vārds jau pazīstams dzīvnieku mīļotājiem visā pasaulē, bet tiem, kuri viņas vārdu dzird pirmo reizi, vēlētos sniegt nelielu paskaidrojumu. Viņas tēzi, ka dzīvniekiem, tāpat kā cilvēkiem, ir dvēsele, var viegli kļūdaini uztvert kā tīru "sentimentalitāti". Bet vieglums un humors daudzajos šajā grāmatā iekļautajos jautrajos stāstiņos uzsver zemtekstu, kas saistīts ar ļoti nozīmīgu un arvien pieaugošu revolūciju mūsu attieksmē pret citām sugām uz planētas.

 

OCB elektroniskajā katalogā