Monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem.

 

Monogrāfijā Riska un krīzes komunikācija ietverta jaunākā informācija par riskiem, ar ko jāsaskaras organizācijām, par paterētāju rīcību ārkārtas situācijās, uzņēmuma reputācijas aizsargāšanu pret tīklā veiktajiem uzbrukumiem, publicitātes riskiem, strādājot starptautiskā vidē, un internetu kā jaunu krīzes komunikācijas kanālu. Grāmatā ietverti daudzi situāciju piemēri un iepriekš nepublicēti padomi par risku pārvaldību un ārkārtas situācijā veicamajiem pasākumiem.

 

OCB elektroniskajā katalogā