Turiet, jūs, latvieši savu valodu godā,
un jums labi klāsies virs zemes.
Jo, kas pats sevi negodā,
to arī citi negodās.
(J.Alunāns)

 

Valoda ir katras kultūras pamatelements, kas no paaudzes paaudzē veidojis gan materiālo, gan nemateriālo tautas kultūras mantojumu un kopīgo atmiņu. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra nākamajām paaudzēm.

 

Latvijā dzīvo un daudzus gadus līdzās pastāv dažādas etniskas grupas, un katrai no tām ir sava dzimtā valoda. Vienā valstī var pastāvēt kā tās teritorijā gadsimtiem ilgi lietotas valodas un to dialekti, tā arī dažādas mazākumtautību valodas.

 

Tāpat kā katram no mums arī valstīm ir sava dzimtā valoda. Latvijas valsts dzimtā un oficiālā valoda ir latviešu valoda, kas spējusi pastāvēt gadsimtiem, veidojot daudzveidīgu latviešu nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu. Lai pievērstu uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, aktualizētu dzimto valodu kā vērtību un vairotu cieņu pret to, kā arī apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai, UNESCO ik gadu 21.februārī atzīmē Dzimtās valodas dienu un mudina sabiedrību rīkot un iesaistīties dažādos tematiskos pasākumos.

 

Dzimtā valoda veido saikni, kas vieno pagātni, tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt dažāda – caur tautas dziesmām, dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu vai caur vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot valodas plūdumu un bagātību.

 

Šogad UNESCO LNK aicina Dzimtās valodas dienu veltīt saziņai ar cilvēkiem, kuri atrodas ārpus Latvijas, lai kopīgi sarunās izceltu dzimto Latvijas valsts valodu kā vērtību un unikālo saikni, kas vieno un mudina atgriezties. Kad esam svešumā, dzimtā valoda reizēm ir vienīgais tilts, kas ved pie tuvajiem – ģimenes, radiem, draugiem – un vienmēr domās aizved mājās.

 

(No UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicinājuma atzīmēt Starptautisko Dzimtās valodas dienu)

 

 

Aicinām OCB lasītavā uz literatūras izstādi  "Mana valoda ir mans gods" !