Izdevumā var atrast atsauces 2403 vārdiem 74364 Bībeles pantos. Šī konkordance veidota pēc Bībeles 1965.gada izdevuma revidētā teksta (1997.g.). Alfabētiskais Bībeles vārdu rādītājs ir pirmais šāda apjoma darbs latviešu valodā, līdzšinējie rādītāji galvenokārt bijuši nelieli pielikumi pie Bībeles izdevumiem.


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Svētie Raksti