Slavena cilvēka runa var paust ne tikai mūžīgas patiesības, bet arī lielus melus. Šajā lieliskajā runu apkopojumā ir gan slavinošas himnas demokrātiskai brīvībai, gan labi vārdi, kas apgaismo pasauli. Taču šajā grāmatā iekļautas arī runas, kas aptumšojušas brīvās pasaules horizontu un kalpo mums kā mācībstunda.

 

OCB elektroniskajā katalogā