Izcilā poļu dzejnieka, esejista un atdzejotāja, Nobela prēmijas laureāta Česlava Miloša autobiogrāfiskais darbs Dzimtā Eiropa ir savdabīgs ekskurss laikā un telpā. Autors aizved lasītāju uz savas bērnības vietām Lietuvā un Krievijā, ģimnāzista un studenta gadu Viļņu un Parīzi, hitleriešu okupēto Varšavu un diplomātiskā dienesta zemi Ameriku, sniedzot aizraujošu ieskatu laikmeta kultūrā, sarežģītājā vēsturē, sociāli politiskajās norisēs un idejās. Lasītājam tiek piedāvāts saistošs ceļojums izcilas un pretrunu plosītas personības – austrumeiropieša, poļa, emigranta, literāta un intelektuāļa – iekšējā pasaulē, viņa šaubās, pārdomās, allaž aktuālajos identitātes meklējumos.


OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Biogrāfiska literatūra