Romāna "Mājās un pasaulē" notikumi risinās izglītotā un progresīvā Bengāles augstmaņa Nikhila namā 1908. gadā. Viņš ir laimīgs kopā ar savu skaisto sievu Bimolu, līdz kādudien pie viņiem apmetas Šondīps, Nikhila draugs un radikāls revolucionārs. Šondīps ir dedzīgs un aktīvs cilvēks - pilnīgs pretstats mieru mīlošajam Nikhilam. Bimolu valdzina Šondīpa aizrautība un kvēlās runas. Sāk veidoties mīlas trīsstūris.
Nikhils visu redz un saprot, tomēr pretēji hindu tradīcijām ļauj emociju plosītajai Bimolai pašai lemt par savu dzīvi. Kāda gan būs Bimolas izvēle?

 

Rabindranats Tagore (1861-1941) ir viens no izcilākajiem indiešu modernās literatūras autoriem, bengāļu dzejnieks, dramaturgs, romānu autors, filozofs, gleznotājs, komponists un pirmais Nobela prēmijas laureāts no Āzijas.

No bengāļu valodas tulkojis Viktors Ivbulis.

 

OCB elektroniskajā katalogā