Mājās un ceļā : atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām.

 

Drošība - tie ir apstākļi un situācijas, kad visi, gan lielie, gan mazie, var justies pasargāti un ne no kā nav jābaidās. Drošība ir svarīga lieta labsajūtas, prieka un miera radīšanā. Bet par drošību esam atbildīgi mēs visi un nedrīkstam aizmirst, ka atbildību par bērnu drošību nevaram deleģēt pašiem bērniem, jo viņi ir tikai bērni un viņiem ir tiesības daudzas lietas nezināt.

 

OCB elektroniskajā katalogā