Grāmata paredzēta kā pašmācības grāmata cilvēkiem, kas vēlas iemācīties dejot. Vienlaikus tā satur arī izklaidējošu, informējošu un izglītojošu rakstura informāciju par sarīkojumu deju būtību un vietu citu deju žanru vidū, to rašanos, vēsturi, lomu sabiedrības dzīvē.Grāmatu var izmantot plašs interesentu loks: cilvēki, kas nav deju entuziasti, bet gribētu apgūt elementāro dejotprasmi; cilvēki, kas gribētu iemācīties dejot, bet kam nav iespēju vai laika apmeklēt deju kursus; deju kursu apmeklētāji, kas tajā atradīs kursos apgūto zināšanu glabātuvi un papildu informācijas avotu; cilvēki, kas deju kursos mācījušies agrāk un tagad nolēmuši zināšanas atsvaidzināt un papildināt ar jaunākajām dejām un figūrām; sporta deju dejotāji - viņiem tā noderēs, lai izprastu atšķirību starp dejošanu sacensībās un saviesīgos pasākumos; jaunlaulāto pāri, kas gatavojas savu kāzu tradicionālajam pirmajam valsim; cilvēki, kas prot dejot, bet vēlas iegūt padziļinātu informāciju par sabiedriskajām dejām, to vēsturi un etiķeti. Soli pa solim varēsiet apgūt lēno valsi, Vīnes valsi, rumbu, sambu, fokstrotu, tango, ča-ča-ča, svingu, hāstlu, polonēzi, blūzu, pasadobli, salsu, bugi - vugi, merengi, bačatu, rokenrolu un citu deju soļus un pamatkustība.

 

OCB elektroniskajā katalogā