Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940.gadā.

 

Vēsturnieks profesors Ilgvars Butulis plašajā pētījumā “Sveiki aizsargi!” vispusīgi analizē LAO izveidošanos 1919.gadā un tās likvidāciju 1940.gadā. Autors apskata tās sarežģīto, neviennozīmīgo raksturu, pozitīvās un negatīvās puses. Autors analizē aizsargu vēsturi starptautiskā kontekstā. LAO bija ļoti liela nozīme Latvijas valsts politiskajā, militāri politiskajā, kā arī ideoloģiskajā aspektā. LAO izpēte ļauj izsekot Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma veidošanās gaitai, dziļāk izprast daudzās šī režīma izpausmes. Līdz ar to grāmata pavērs daudz jauna, nezināma un līdz šim pretrunīgi vērtētas vēstures lappuses. Grāmatas noformējumā izmantoti attēli no Latvijas kara muzeja krājumiem.


OCB elektroniskajā katalogā