Grāmatā aplūkots viens no mākslas terapijas virzieniem- psihokibernētiskā pieeja, kas ir radusies ASV un kļuvusi populāra arī daudzās Eiropas zemēs. Izklāstītas minētās pieejas pamatnostādnes, terapijas process un darba formas ar bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. Autores, Merlilendas (ASV) universitātes emeritētā profesore Aiva Ozoliņa Nucho un habilitētā doktore psiholoģijā un doktore ekonomikā profesore Māra Vidnere, aplūko arī jaunās pieejas sniegtās iespējas, efektivitāti un nākotnes izredzes. Grāmata ne tikai sniedz informāciju, bet arī rosina meklējumus mākslas terapijas jomā, kas mūsdienās kļuvusi par vienu no vadošajām psihiskās veselības aprūpes formām.

 

OCB elektroniskajā katalogā