Dabiska, maiga un droša - tāda ir Baha ziedu terapija, kuru pagājušā gadsimta pirmajā pusē bija lemts atklāt angļu ārstam Edvardam Baham. Mūsdienās Baha ziedu terapija ir kļuvusi populāra visā pasaulē - to izmanto miljoniem cilvēku, lai palīdzētu sev un apkārtējiem dzīvot laimīgu, veselīgu un prieka pilnu dzīvi. Pēc E. Baha nāves daudzi viņa sekotāji ir meklējuši jaunas pieejas Baha ziedu līdzekļu lietošanā. Nododu jūsu rokās pasaulē plaši zināmās vācu autores Mehthildes Šeferes izveidoto pašnovērtējuma sistēmu, kas palīdzēs jums labāk iepazīt sevi un citus, izprast pasaules kārtību un savu vietu tajā, apzināties pieļautās kļūdas un labot tās, saviem spēkiem tikt galā ar dažādām dzīves grūtībām, kā arī atgūt iekšējo mieru un pilnveidoties. /Laura Tidriķe/

 

OCB elektroniskajā katalogā