Pazīstamās latviešu rakstnieces Dainas Avotiņas (1926) romāns Kad lausks cērt ir vienlaikus episki vērienīgs un intīmi personisks stāstījums par vienu no mūsu valsts vēstures vispretrunīgākajām lappusēm.
Sižeta pamatā ir kādas Ziemeļvidzemes latviešu lauku saimes dzīve 20. gadsimta sākuma pārmaiņu laikos revolūciju un brīvības cīņu gados. Saimnieks Rihards Rimežs, viņa “smalkā” sieva Jūlija, par brīvību sapņojošais dēls Arnolds, spurainais pusaudzis Rūdis, ar komunisma idejām apsēstais kalps Aloizs, visām varām izdabājošais Voldis  katrs no viņiem citā veidā mēģina atrast savu vietu “jaunajos laikos”, kuri tik bieži ir nežēlīgi un neprognozējami.
Tomēr vēsture rit savu gaitu. Tiek izcīnītas nozīmīgas kaujas, proklamēta Latvijas neatkarība... bet kas divu lielvaru konfliktu laikā notiek vienkāršā “mazā cilvēka” dzīvē? Un kāda cena būs jāmaksā par brīvību – tiklab personisko, kā valstisko?

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Latviešu literatūra