Romāns.

 

Kā ir piedzīvojumi, kas cilvēkā atraisa visus viņa iekšienē dusošos spēkus, tā ir tādi, kas tos nosmacē, un viens no tiem ir bailes, ko varētu arī saukt par iekšējo spēku paralīzi: tu neesi nekas, tu esi tikai radīts, lai nezvērs tevi samaltu saviem zobiem. Vienā mātes klēpī iznēsātiem, Vītolu brāļiem katram tomēr bija savs liktenis, kas norisinājās plašajai pasaulei maz pazīstamajā zemes stūrī. Saistīti asinssaitēm, brāļi reizēm bija tik līdzīgi cits citam kā pēc viena parauga gatavoti trauki, kuros neredzamā roka ielējusi dažādu saturu. Bet dažkārt viņi cits citu sajuta ne tikai kā sāncenšus, bet pat kā pretiniekus. Asins balss bija varena, gan sienot savā starpā tuviniekus, gan liekot tiem vienam pret otru sacelties.

 

OCB elektroniskajā katalogā

Tagi: Latviešu literatūra