OCB elektroniskajā katalogā

 

Grāmata "Mākslu terapija" sniedz apkopojošu priekšstatu par jaunu veselības un sociālās aprūpes profesiju un augstākās izglītības iespēju - mākslas terapeits ar četrām specializācijām - vizuāli plastiskās mākslas terapijā (tekstā - mākslas terapijā), deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā un drāmas terapijā. Grāmatu veido divas daļas: pirmajā ir sniegti kopīgie mākslu terapijas raksturojumi, kas attiecas uz vispārīgiem profesijas aspektiem, otrajā - uz specifiskajiem katrā specializācijā. Grāmata ir paredzēta mākslas terapeitiem un tiem, kas studē mākslas terapiju, visiem speciālistiem, kas sadarbojas ar mākslas terapeitiem, kā arī dažādu nozaru profesionāļiem, kas savā darbā izmanto mākslu un tās metodes un tehnikas, kā arī visiem, kurus interesē mūsdienu veselības un sociālās aprūpes, izglītības un mākslas attīstības perspektīvas.