OCB elektroniskajā katalogā

 

"Divdesmit pirmajā gadsimtā, runājot par grāmatvedību, diez vai vēl ir kāds cilvēks, kurš atskaišu gatavošanu uztver kā darbu ar papīru un kalkulatoru. Kopš personālā datora parādīšanās datorizētā grāmatvedība daudzkārt ir paātrinājusi un modernizējusi finansiāli saimnieciskās darbības uzskaiti... Grāmatas mērķis ir palīdzēt individuāli apgūt datorgrāmatvedības principus darbā ar grāmatvedības programmu "Zalktis" un sniegt nelielu ieskatu grāmatvedības teorijā un saimniecisko operāciju grāmatošanā." Izdevuma autore Iveta Strēle ir SIA "Lietišķās informācijas dienests" finanšu firektore, "Biznesa augstskolas "Turība"" un datorgrāmatvedības semināru lektore, un grāmatas "Finanšu plānošana uzņēmumā" līdzautore.