OCB elektroniskajā katalogā

 

Grāmata sniedz plašu sistematizētu sociālo kategoriju un jēdzienu skaidrojumu, ir izmantojama kā mācību līdzeklis studentiem un rokasgrāmata praktizējošiem speciālistiem. Grāmatā sniegtie testi un anketas izmantojamas pašvērtēšanas un vērtību sistēmas veidošanas vingrinājumiem, kā arī saskarsmē un komunikācijā. Saturā iestrādātas inovatīvām pārmaiņām atbilstošas darba psiholoģijas un organizācijas psiholoģijas paradigmas, principi, vingrinājumi.