Programma:

1)  „Praktiski rīki un metodes personīgās naudas plūsmas sabalansēšanai” (Naudas Plānošanas centrs);


"Teju katru dienu e-pastā info@vissparnaudu.lv saņemam jautājumus, kā risināt dažādus finanšu jautājumus un kur gūt papildu naudas līdzekļus. Katrs gadījums, protams, ir individuāls, un seminārs ir kā atbilde tiem cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt, kā var efektīvi vadīt savu naudas plūsmu un izprast nodokļu izmaiņas. Turklāt, ja pērn kopā ar psihologiem, GE Money Bank ekspertiem un citiem speciālistiem semināros jau stāstījām par budžeta plānošanu, tad šogad esam uzlikuši latiņu augstāk – jau kopš pavasara īstenojam arī praktiskās apmācības,” stāsta Signe Bierande, Naudas plānošanas centra vadītāja.

Demonstrējot dažādus rīkus un iepazīstinot ar interneta resursu sniegtajām iespējām, seminārus vadīs Naudas plānošanas centra eksperti SIA Euroaudit nodokļu konsultante Egija Kravčenko un If Apdrošināšana sadarbības projektu vadītājs Andis Suseklis.   
„Nauda un personīgās finanses vienmēr ir aktuāla tēma. Bibliotekāri ar patiesu ieinteresētību piesakās šiem semināriem, jo zināšanas, ko iespējams iegūt, ir svarīgas gan katram personīgi, gan kā profesionālim. Bibliotēku lietotāji un iedzīvotāji saņems profesionālākus un vērtīgākus padomus. Esam gandarīti par pirms diviem gadiem uzsākto sadarbību ar biedrību „Naudas plānošanas centrs”, kas ar patiesu ieinteresētību iesaistās bibliotekāru un iedzīvotāju izglītošanā par finanšu jautājumiem,” norāda Inga Niedra, valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” projekta „Trešais tēva dēls” apmācību koordinatore.
Par Naudas plānošanas centru
Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. NPC uzturēšanu un pamatdarbību nodrošina AS GE Money Bank, papildu aktivitātes tiek īstenotas ar piesaistīto partneru atbalstu.
Papildu informācija: Inese Salmiņa, Biedrības Naudas plānošanas centra projektu vadītāja, Inese.Salmina@porternovelli.lvwww.vissparnaudu.lv

 

2) „Bez pagātnes nav nākotnes”: ieskats Bauskas CB pieredzē projekta „Zudusī Latvija” īstenošanā (L.Ozoliņa, Bauskas CB galvenā bibliogrāfe);

                           
3) Aktualitātes bibliotēku darbā (M.Jēkabsone);


4) Jaunākā literatūra un izstāde Bērnu literatūras nodaļā (I.Skrebele), jaunākā literatūra OCB (I.Ikauniece).