OCB elektroniskajā katalogā

[Røtter og føtter]

Grāmatā tāpat kā daudzos citos darbos, rakstnieks atspoguļo cilvēka identitātes veidošanos. Identitātē autors saskata stratēģiju, domāšanas veidu, kas atsedz minoritāšu tāpatību, spēcīgām grupas izjūtām pastiprinot piederību kopībai.