Biedrība "Nītaures pagasta sabiedrības integrācijai" guva atbalstu pašvaldības rīkotajā projektu konkursā. Sākusies projekta realizācija.

Bibliotēkā ir pieejamas pirmās spēles, kuras nopirktas par projekta "Galda spēles-atpūtai, zināšnām" finansējumu. Muzeju nakts pasākumā jau nītaurieši varēja iepazīties  ar spēli  "Iepazīsti Latviju"

Ziņu sagatavoja:
Maira Prikule, bibliotēkas vadītāja, tel.26767047